Cerowanie Artystyczne

Zdjęcie pracowni z okresu okupacji hitlerowskiej

 

Historia zakładu rozpoczyna się w mrocznych dla naszego narodu latach okupacji hitlerowskiej.
Stefania Pawlikowska zatrudniona zostaje w nowopowstałej, założonej przez Niemców przybyłych do Łodzi z Drezna pracowni cerowania artystycznego, mieszczącej się przy ul. Piotrkowskiej 7 (Adolf Hitler Strasse 7)
Nauka i praca pod okiem mistrzów tego zawodu, pozwoliła jej, już po wyzwoleniu, w roku 1947 w tym samym miejscu, założyć własny zakład. Pracownia prowadzona przez pierwszą właścicielkę do chwili jej nagłej śmierci, zostaje w roku 1988 r. przejęta przez syna Tadeusza Pawlikowskiego, na stałe związanego z cerownią od 1976 r.
Stefania Pawlikowska (1922-1988) była jedynym dyplomowanym mistrzem cerowania artystycznego w powojennej Polsce.
Jej zaangażowanie zarówno w sprawy zawodowe jak i pracę społeczną i pedagogiczną pozwoliło na przetrwanie i rozwój tego ogólnie zanikającego zawodu. Wychowała grono dyplomowanych, jedynych w Polsce, czynnych zawodowo fachowców wchodzących w skład obecnego personelu pracowni.
Do nich można zaliczyć jej syna Tadeusza ( obecnie jedyny w Polsce mistrz i rzeczoznawca), który kontynuując tradycję rodzinną poszerza zakres usług oraz kształci młodzież w ramach 3-letnich, jedynych w Polsce, czeladniczych kursów zawodowych. W 1998 r. zostaje zatrudniona w pracowni córka Tadeusza Pawlikowskiego-Izabella. W latach 90-tych wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom, nastąpił rozwój firmy, której punkty przyjęć zaczęły powstawać w różnych miastach Polski:
w Warszawie od 1990 r.; w Poznaniu od 1994 r.; w Krakowie od 1997 r.; w Gorzowie Wlkp.; w Płocku od 2001 r. W Łodzi pracownia istniała: Piotrkowska7 (1947-1960); Piotrkowska 94 (1960-1974); Al. Kościuszki 41 (1974-1991).

Wywodząc się z umuzykalnionych rodzin, zarówno ja jak i moja córka edukację zaczynaliśmy w tej samej szkole muzycznej w klasie skrzypiec. Tę tradycję kontunuuje mój wnuczek, który uczy się w szkole muzycznej również w klasie skrzypiec. Zgłębianie tajemnic gry zajęło nam całe dzieciństwo. Później zdobyliśmy inne zawody. W życiu dorosłym zajęliśmy się tym co zostało zaszczepione w genach - cerowaniem artystycznym.
Muzyka skrzypcowa w naszych domach rozbrzmiewa nadal.
*
Tadeusz Mieczysław Pawlikowski

 

 

Zdjęcie Stefanii Pawlikowskiej z lat 80

           
Pracownia znajdowała się w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 32 w latach 1991 - 2018.
Obecnie przyjmujemy tylko zlecenia po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.